Câu chuyện và tin mới nhất

Chúng tôi bổ sung các câu chuyện và thêm tin tức mới vài tuần một lần. Đôi khi trong thời gian di chuyển sẽ có những khoảnh khắc đáng yêu mà chúng tôi muốn chia sẻ, và lắm lúc chúng tôi gặp những chuyện hết sức bất ngờ.

Lý thú làm sao!

10/1/2023

Thêm câu chuyện của gia đình bạn tại đây. Chọn một bức ảnh phù hợp ghi lại câu chuyện hoặc thể hiện thái độ của bài đăng. Trình bày chi tiết và cố gắng tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh bằng ngôn từ. Viết bài đăng về kỳ nghỉ, sự kiện trong đời, tin cập nhật quan trọng về gia đình, khoảnh khắc vui nhộn hoặc bất cứ điều gì mà bạn cho rằng bạn bè, gia đình và những người xem khác sẽ thấy thú vị và muốn đọc.

Câu chuyện của bạn có thể dài hoặc ngắn tuỳ ý, nhưng hãy cân nhắc về người đọc. Thêm vừa đủ chi tiết để câu chuyện mang lại cảm giác hoàn chỉnh khi đọc. Tuy nhiên, người đọc có thể khó theo dõi những câu chuyện dài nhiều trang ở định dạng này.

Phấn văng khắp nơi

Ngày 8 tháng 12 năm 2022

Thêm câu chuyện của gia đình bạn tại đây. Chọn một bức ảnh phù hợp ghi lại câu chuyện hoặc thể hiện thái độ của bài đăng. Trình bày chi tiết và cố gắng tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh bằng ngôn từ. Viết bài đăng về kỳ nghỉ, sự kiện trong đời, tin cập nhật quan trọng về gia đình, khoảnh khắc vui nhộn hoặc bất cứ điều gì mà bạn cho rằng bạn bè, gia đình và những người xem khác sẽ thấy thú vị và muốn đọc.

Câu chuyện của bạn có thể dài hoặc ngắn tuỳ ý, nhưng hãy cân nhắc về người đọc. Thêm vừa đủ chi tiết để câu chuyện mang lại cảm giác hoàn chỉnh khi đọc. Tuy nhiên, người đọc có thể khó theo dõi những câu chuyện dài nhiều trang ở định dạng này.

Khám phá biển sâu

Ngày 16 tháng 11 năm 2022

Thêm câu chuyện của gia đình bạn tại đây. Chọn một bức ảnh phù hợp ghi lại câu chuyện hoặc thể hiện thái độ của bài đăng. Trình bày chi tiết và cố gắng tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh bằng ngôn từ. Viết bài đăng về kỳ nghỉ, sự kiện trong đời, tin cập nhật quan trọng về gia đình, khoảnh khắc vui nhộn hoặc bất cứ điều gì mà bạn cho rằng bạn bè, gia đình và những người xem khác sẽ thấy thú vị và muốn đọc.

Câu chuyện của bạn có thể dài hoặc ngắn tuỳ ý, nhưng hãy cân nhắc về người đọc. Thêm vừa đủ chi tiết để câu chuyện mang lại cảm giác hoàn chỉnh khi đọc. Tuy nhiên, người đọc có thể khó theo dõi những câu chuyện dài nhiều trang ở định dạng này.